Tervetuloa käyttämään Condesia!
Next Topic 

Tervetuloa suunnittelemaan ratoja Condesin avulla! Tällä sivulla näet yleissilmäyksen mahdollisuuksista. Käy läpi nämä mahdollisuudet ja jatka sitten kohdista Miten lähdetään liikkeelle ja Miten ratoja suunnitellaan näytöllä.


Muista, että aina painamalla F1 -näppäintä saat näkyviin kyseisen toiminnon ohjeet.


Ratasuunnittelu Condesilla

Condes on graafinen työkalu, jolla voit piirtää radat näytöllä näkyvälle kartalle. Condes helpottaa tätä työtä tallentamalla kaikki rastien ja ratojen tiedot ja tulostamalla niiden mukaiset kartat ja radat sekä myös vie radat ka kartat PDF- ja EPS -tiedostoihin.

Condes tallentaa kaikki ratasuunnittelun tiedot (rastit, radat, sarjat jne.) Condes -tapahtumatiedostoon (wcd -päätteinen tiedosto). Määrittelet rastit, jotka yhdistetään radoiksi. Rastin tiedot ovat yhteisiä kaikille rastia käyttäville radoille. Kun siirrät tai muutat rastia, kaikki radat päivittyvät samalla. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki tiedot ovat aina yhdenmukaiset ja voit keskittyä täysillä itse ratasuunnitteluun.


Kartat

Condes käyttää karttatiedostoja, joko OCAD -tiedostoja tai bittikarttatiedostoja (BMP/GIF/JPG/PNG/TIF).


Useat näkymät

Tapahtumatiedostolla on viisi "näkymää" (taustakarttaa), joita voidaan käyttää muodostamaan erilainen sivun ulkoasu samassa tapahtumassa.

Sama kartta voi olla kaikissa näkymissä, jolloin voidaan käyttää erilaista ulkoasua ja/tai tulostaa eri mittakaavassa. Tai jokaisella näkymällä voi olla oma karttansa, jolloin radat voivat jatkua kartalta toiselle.

Samat rastit ja radat voidaan näyttää eri kartoilla, määrittelemällä näkymän asetukset:

 • Jos radat jakaantuvat useammalle kartalle, voidaan kartat sijoittaa eri näkymiin.
 • Jos kahta eri karttaa käytetään eri mittakaavoissa, voidaan ne sijoittaa useammalle näkymälle.

Graafinen ulkoasu

Sen lisäksi, että määrittelet radan kartalle, voit Condesilla lisätä myös tekstejä ja grafiikkaa olemassa olevista tiedostoista kartalle. Voit näin muodostaa täydellisesti tapahtumaan soveltuvan ulkoasun.

Voit lisätä standarditekstejä tai vapaamuotoisia tekstejä.

Standarditeksti on esimerkiksi radan nimi, tapahtuman nimi, kartan mittakaava... Vapaamuotoinen teksti on mitä vain haluat.

Grafiikkakohteille tuettuna ovat bittikarttatiedostot (BMP/GIF/JPG/PNG/TIF), Windowsin metatiedostot (EMF/WMF) ja OCAD -tiedostot (OCD).

Grafiikkakohteessa voidaan esittää myös kartta toisesta näkymästä. Näin voit muodostaa ulkoasun teksteistä ja tietolaatikoista, jotka ovat jo kartalla. Voit tällä tavoin myös esittää suurennetun osan kartasta ja radasta.


Rastimääritteet

Rastimääritteet voidaan tulostaa kartalle tai erillisinä, joko symbolisina tai tekstimuotoisina.Ratasuunnittelu

Voit suunnitella radat kartalla näytöllä. Condes helpottaa rastien käsittelyä - Condes varmistaa, että aina kun siirrät rastia, tätä rastia käyttävät radat ovat aina ajan tasalla.

Condes tukee:

 • Henkilökohtaiset radat (Normaalisuunnistus, Hiihtosuunnistus, Pyöräsuunnistus, Tarkkuussuunnistus, Tukireitti, Rastireitti)
 • Viestiradat (laajennettu FARSTA)
 • Radat, joissa on silmukoita (yhden miehen viestit, perhoslenkit, salmiakkihajonnat (Phi))
 • Laskee ratapituudet ja rastien kuormitukset
 • Näyttää tulosuunnat kullekin rastille
 • Emit -leimasinkuviot ja varmistusliuskojen tulostus
 • Tulostaa radan nimen ja/tai viestijoukkueen numeron kartan kääntöpuolelle


Kartan ja ratojen tulostus

Condes voi tulostaa radat ja kartat väritulostimelle tai mustesuihkutulostimelle.

Condes voi tulostaa useamman kartan samalle sivulle. Voit täyttää sivun saman radan kopioista tai voit tulostaa eri radat samalle sivulle.

Condes voi tulostaa kartat ja radat päälletulostus -efektillä, jolloin ratapainatuksen alle jäävät kohteet näkyvät, kun ne muuten jäisivät peittoon.


Viestijoukkueiden käsittely

Voit taulukkolaskentatyyppisessä ikkunassa syöttää viestijoukkueet ja voit syöttää hajonnat joukkueiden jäsenille. Condes voi valita oikeat hajonnat joukkueille automaattisesti tai voit syöttää ne itse. Condes sisältää pitkälle kehitellyn algoritmin, jolla saat mahdollisimman suuret hajontaerot eri joukkueille.

Kun olet käsitellyt joukkueet valmiiksi, voit

 • viedä joukkueet tulospalveluohjelmaan
 • tulostaa kartat kullekin joukkueen jäsenelle, sekä joukkueen ja osuuden numeron kartan kääntöpuolelle


Ratatiedot

Condes voi viedä ratatiedot tulospalveluohjelmistoihin.

 • Voit viedä ratatiedot leimantarkastusta varten
 • Voit tuoda viestijoukkueet tulospalveluohjelmasta, syöttää hajonnat joukkueen jäsenille ja viedä joukkueet ja hajonnat takaisin tulospalveluohjelmaan.

Vientimuotona on XML -pohjainen IOF:n standardimuoto.


Geo -viittaukse ja GPS/seurantasovellukset

Condes vie kartat ja radat geo -viitattuina KMZ-, SVG- tai GPX -muodoissa. Näitä muotoja käytetään GPS/seurantasovelluksissa, kuten O-track/TracTrac  ja LiveLox.

Raportit

Condes voi tulostaa erilaisia raportteja tapahtumasta:

 • Kaikki rastit
 • Kaikki radat
 • Kaikki sarjat 
 • Rastien ja ratojen suhteet
 • Viestihajonnat
 • Ehdotus viestin joukkuehajonnoksi


Ratatulostus

Condes voi tulostaa radat myös olemassa olevalle kartalle.


Radan viennit

Condes voi viedä kartat ja radat kolmessa eri muodossa:

 • PDF -muoto digitaalista ja offset -painoa varten.
 • EPS -muoto offset -painoa varten.
 • OCD -muoto OCADiin tuontia varten.
 • JPG/BMP/PNG/TIF -muoto internet -julkaisua varten.
 • KMZ -muoto GPS -sovelluksia varten (O-track)
 • SVG -muoto GPS -sovelluksia varten (LiveLox)
 • GPX -muoto GPS -sovelluksia varten (GpsOrientering)