alin hinta Internetissä http://apteekkifi.com yön postikulut

Tulosta tämä sivu

Versiohistoria

Versio 9.2.0, 13.10.2015

Tässä versiossa on tiedostomuoto, joka ei ole yhteensopiva aikaisempien versioiden kanssa.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

Tuki goe-viitatuille bittikarttatiedostoille. Jos karttatiedostolle on World File -tiedosto, Condes lukee geo -tiedot tästä tiedostosta ja käyttää geo -viitattuja koordinaatteja rasteille jne. Tämä täydentää jo olemassa olevaa tukea geo -viitatuille OCAD -kartoille.

OCAD -viivakohteet, joissa kaksi viivaa: parannettu kulmien ja viivan päiden käsittelyä.

Rasti -taulukko: Ei aina näyttänyt kaikkia rasteja.

Tuki grafiikkakohteille radan päällä. Aikaisemmin grafiikkakohteet ja peittoalueet näytettiin aina ratojen piitotason alla ja kaikki ratatason kohteet (kuten rastimääritteet) peittivät kaikki grafiikkakohteet ja peittoalueet.

Tässä versiossa on mahdollista siirtää grafiikkakohteet ja peittoalueet radan piirtotason yläpuolelle. Tämä tehdään napsauttamalla kohdetta hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla ponahdusvalikosta Järjestä ja "Siirrä ylös" tai "Siirrä eteen".

 

Erilliset rastimääritteet: Lisenssitieto tuli viimeisen rivin päälle, jos rastimääritteet jaettiin useampaan sarakkeeseen.

Tuki ratojen viennille SCG -tiedostoon, mukaan lukien LiveLox yhteensopivat metatiedot. SVG -tiedostoa voidaan käyttää kun ratapiirrokset viedään seurantasovelluksiin kuten LiveLox.

 

 Versio 9.1.7, 27.8.2015

Tässä versiossa on sama tiedostomuoto kuin versiossa 9.1.2.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

 

Kun rastiympyrälle valitaan väri, aikaisemmin käytetyt värit näytetään luettelossa valinnan helpottamiseksi.

Rastimääritteet: Rastimääritteisiin lisättiin ylimääräinen rivi, kun käytössä oli kartanvaihto.

 

IOF XML versio 2 -vienti: Lisätty valinta viedä viestiradat yhden miehen viesti -ratoina tai OS2003 yhteensopivina jaksoina.

OCAD -viivakohteet: Viivojen katkotus ei aina oikein.

 

Tuonti Condesin versiosta 8: Yhteensopimattomia ratoja ei tuoda Condesin versioon 9.

Koko näkymän tulostusalue ei aina oikein.

 

Rastiväli -taulukko: Lisätty pituus -sarake.

Tekstit, joissa oli suuri fontti käytössä, eivät tietyissä tilanteissa piirtyneet lainkaan. Esimerkiksi joukkueen numerot kartan kääntöpuolella.

 

RR/TR -radat: Viitoituksen viiva jatkuu nyt maalin keskipisteeseen saakka.

Viestiradat: Monimutkaisten osuusjaksojen kohdalla jotkin hajonnat saattoivat puuttua ratahajonnoista.Versio 9.1.6, 17.7.2015

Tässä versiossa on sama tiedostomuoto kuin versiossa 9.1.2.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

 

Pyöräsuunnistusradat: Poistettu automaattinen rastimäärite pyösräsuunnistusradoilta.

IOF XML versio 3 -vienti: Väärä koodaus ClassCourseAssignmnet ja ClassName -tageissa.

 

Etukäteen määritellyt sivukoot: Lisätty A6.

Tekstikohteet: Korjattu korkeuden ja leveyden laskennat.

 

IOF XML versio 2 -vienti: Muutettu viestiratojen vienti: Hajonnat viedään yksittäisinä ratoina.

IOF XML versio 2 -vienti: -lopputag lisättiin kaksi kertaa Emitin kohdalla.

 

Rasti -valintaikkuna: Symbolipaletti on järjestetty uudelleen niin, että suuntaan liittyvät symbolit ovat järjestetty suunnan mukaan.

Viestin joukkuehajonnat: Kun osuusjaksossa oli tavallisia jaksoja, automaattinen joukkuehajontojen jako ei aina toiminut oikein.

 

 

Automaattinen noususumman laskenta ei toiminut oikein radoilla, joilla olis perhoslenkkejä.Versio 9.1.5, 1.5.2015

Tässä versiossa on sama tiedostomuoto kuin versiossa 9.1.2.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

 

OCAD -kartat: Viivoitettujen kohteiden piirtoa on parannettu.

Rataeditori: Condes kaatui kun siirryttiin näkymään, jolla ei ole karttaa.

 

Radat joilla kartanvaihto: Osan 2 kartan rastimääritteissä ei ollut lainkaan kartanvaihdon rastia (näytettiin osassa 1).

Kielletyn alueen symbolit: Symbolien tyyppiä ei voinut vaihtaa.

 

 

Viestiradat: "Kaikki hajonnat" -radan rastimääritteissä ei ollut lainkaan lähtöpistettä.

 

 

OCAD -vienti: Korjattu kartanvaihtoratojen rastimääritteet.

 

 

OCAD -vienti: "Kaikki hajonnat" sisälsi rastinumerot eikä koodeja.Versio 9.1.4, 18.4.2015

Tässä versiossa on sama tiedostomuoto kuin versiossa 9.1.2.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

 

OCAD -kartat: Tekstikohteiden piirtoa on parannettu.

OCAD -vienti: Condes kaatui kun vietiin viestiradan "kaikki hajonnat".

 

 

Rataeditori: Kun rasti tai rata poistettiin tai nimettiin uudelleen, rasti tai rata säilyi joissain tilanteissa luettelossa.

 

 

OCAD -kartat: Piirroskohteiden avauksessa oli ongelmia.

 

 

Rasti -valintaikkuna: Ympyrä -välilehdellä näytettiin pakollinen ylitys/alituspaikka virheellisesti ikkunan vasemmassa yläkulmassa.

 

 

RR/TR -radat: Eivät toimneet oikein toissijaisissa näkymissä.Versio 9.1.3, 27.3.2015

Tässä versiossa on tiedostomuoto, joka ei ole yhteensopiva aikaisempien versioiden kanssa.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

 

 

Rataeditori: Ohjelma kaatui kun valittiin Tulostusalue/Piirrä kehys tulostusalueen ympärille -valikkovalinta, kun tulostusalue ei ollut valittuna.

 

 

OCAD -vienti: Pistesuunnistuksen rastimääritteiden muotoasetuksia ei huomioitu

 

 

Radan pituuden laskenta: Kun käytettiin rasteja toiselta näkymältä, mutta ei käytetty rastiväliviivan katkoja/taivutuksia siitä näkymästä, ratapituudet skaalattiin väärin.

 

 

Rataeditori: Ohjelma kaatui tai jäätyi, kun käytettiin omia tekstirastimääritteitä.

 

 

OCAD -kartat: Piirroskohteita ei piirretty oikein.

 

 

Grafiikkakohteet: Bittikartojen rajausta ei tehty oikein.

 

 

Tapahtuman otsikko: Kun käytössä oli kaksirivinen tapahtuman otsikko, siirtotiedostojen nimet sisälsivät näkymättömän rivinvaihtomerkin, eikä tiedoston tallennus ei onnistunut.

 

 

PDF -vienti: Grafiikkakohteet: Kun käytettiin sekä "vain tällä radalla" ja "kaikilla radoilla" -asetuksia, kohteita ei piirretty oikeassa järjestyksessä.Versio 9.1.2, 24.2.2015

Tässä versiossa on tiedostomuoto, joka ei ole yhteensopiva aikaisempien versioiden kanssa.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

OCAD -kartat: Lisätty tuki OCAD -taustakartoille

PDF -vienti: Optimoitu vietyjen PDF -tiedostojen kokoa.

Radat: Jos radalla on kartanvaihto ja maali on määritelty vain yhteen näkymään, maali -symboli oli silti näkyvissä muissakin näkymissä koordinaateissa (0,0).

 

Kumoa/Tee uudelleen: Lisätty kumoa/tee uudelleen rastin poistolle (joka myös poistaa sen rastia käyttäviltä radoilta).

Radat -taulukko: Joissain tilanteissa osuushajonnat puuttuivat kaaviosta.

 

Rastinumeroiden reunus: Parannettu reunuksen näkyvyyttä.

Viestiradat: Kytketyt jaksot eivät aina käyttäytyneet oikein.

 

OCAD -kartat: Parannettu tekstikohteiden ja viivaan sidottujen tekstikohteiden esitystä.

Vienti bittikartaksi: Condes kaatui, kun vietiin näkymästä, jolla ei ole karttaa.

 

OCAD -kartat: Parannettu tiettyjen symbolien, kuten ylitsepääsemättömän jyrkänteen "hampaiden", esitystä.

Uudet Condes -tapahtumatiedostot olivat vain-luku -tyyppisiä ja kaikki työkalut olivat poissa käytöstä (harmaina) - ainoastaan versio 9.1.0.

 

Tapahtuman nimi: Lisätty tapahtuman nimelle lisärivi, jotta tapahtuman nimi on helpompi lisätä rastimääritteiden yläosaan.

OCAD -kartat: Ongelma kaksiviivaisissa viivasymboleissa, joissa vain oikeanpuoleinen on aktiivinen. Ongelma hyvin lyhyiden viivojen loppupisteissä - korjattu versiossa 9.1.2.Versio 9.0.17, 14.11.2014

Tässä versiossa on sama tiedostomuoto kuin versiossa 9.0.11.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

 

 

Rataeditori: Kun näkyvissä oli rata jolla on rasti, jota ei ole enää olemassa, ja valittiin viestiradan "Kaikki hajonnat", Condes kaatui

 

 

OCAD -karttatiedostot: Viivasymboleita, joiden "Pääviivan pituus" = 0, ei näytetty.Versio 9.0.16, 27.10.2014

Tässä versiossa on sama tiedostomuoto kuin versiossa 9.0.11.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

Bittikartta -vienti: Kun kartta viedään ratojen kanssa, viety kartta on geo -viitattu, jos käytetyssä OCAD -kartassa oli Maastokoordinaatit käytössä.

 

Useat näkymät: Ratojen pituuden laskenta ei mennyt oikein, jos rata käytti useampaa näkymää. Esimerkiksi jos radan 1 osa oli näkymässä 1 ja toinen osa näkymässä 2.

 

 

OCAD -kartta (OCAD 11): Viivasymboleiden loppupisteen symbolia ei näytetty.

 

 

Useat näkymät: Kun käytettiin eri rasteja eri näkymissä, rasti saattoi tulla näkyviin näkymään, johon sitä ei ollut määritelty.

 

 

Rastit -taulukko: Ikkuna oli joskus täysin tyhjä.

 

 

Ratojen pituuden laskenta oli mennyt rikki versiossa 9.0.15.Versio 9.0.14, 5.9.2014

Tässä versiossa on sama tiedostomuoto kuin versiossa 9.0.11.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

 

EPS -vienti: Muutettu "Kaikki mustana" -asetus siten, että kun se on valittuna, kaikki vietävät kohteet, mukaan lukien rastimääritteet ja grafiikat, ovat mustana.

Useat näkymät: Mittojen ja ratapituuksien skaalaus, kun käytetään eri karttaa toisessa näkymässä.Versio 9.0.13, 21.7.2014

Tässä versiossa on sama tiedostomuoto kuin versiossa 9.0.11.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

 

Rasti -valintaikkuna/Ympyrä -välilehti: Näkynä -välilehden vaihto ei enää vaadi Käytä -painikkeen painamista.

Rataeditori: Kohdistusmerkin siirtämisessä oli ongelmia.

 

Ratatietojen vienti XML -muotoon: Pistesuunnistusradan rastit on verkitty nyt "Vapaassa järjestyksessä kierrettäviksi" (Random order Control)

Viestiradat: Kun lisättiin jakso tyhjään osuusjaksoon, tapahtui virhetilanne.

 

Muutettu rastireitin viivan piirtoa niin, että viivan piirto aloitetaan lähtökolmion keskipisteestä.

Rataeditori: Kun liitettiin grafiikkakohde toiseen näkymään kuin mistä se kopioitiin, se hävisi kokonaan.

 

 

XML -vienti: Korjattu & ja < -merkkien käsittely merkkijonoissa.

 

 

Radan mitat: Kun näkymässä käytetään toisesta näkymästä linkitettyjä rasteja, ja mitat ovat samat (skaalattu suhteellisesti tulostusmittakaavaan), skaalaus ei aina toiminut oikein.Versio 9.0.12, 12.6.2014

Tässä versiossa on sama tiedostomuoto kuin versiossa 9.0.11.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

Rataeditori: Nyt on mahdollista näyttää yksittäiset radan osat erikseen, kun radalla on kartanvaihtoja. Karttanäkymän yläpuolella olevaan työkaluriviin on lisätty radan osan pudotusvalikko. Lisäksi lisätty tuki rastinumeroiden eri sijoittelulle eri radanosissa, jos rasti esiintyy useammissa radan osissa.

 

Erilliset rastimääritteet: Rastimääritteet, joissa oli viitoituksia, eivät tulostuneet oikein sivulle.

 

 

Kun poistettiin rastivälin muotoilun kulmapiste, radan pituus ei päivittynyt automaattisesti.

 

 

Reitinvalinnat: Kun reitinvalintaan tehtiin kumoa/tee uudelleen, rastivälit päivitettiin virheellisesti.

 

 

OCAD -kartat: Kaksinkertaisten viivojen katkot viivasymbolissa eivät aina piirtyneet oikein.

 

 

Viestijoukkueet: Kun hajontajaksoja käytettiin niin, että vain yksi vaihtoehto oli käytössä tietyllä osuudella, viestijoukkueiden muodostus ei aina toiminut oikein.

 

 

Viestijoukkueet: Kun viestijoukkueet tuotiin XML -tiedostosta, joukkueen juoksijoiden nimet hävisivät.

 

 

Useiden näkymien käyttö: Joissain tilanteissa rastivälit eivät näkyneet.

 

 

Viestiradat: Kun radalla oli monimutkaiset osuusjaksot, Condes ei aina löytänyt kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja.Versio 9.0.11, 27.4.2014

Tässä versiossa on uusi tiedostomuoto, jota ei voi käyttää aikaisemmissa versioissa.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

Ohjelman päivitysten lataus: Aikaisemmin Condes käytti Windowsin toimintoja päivitystiedoston lataukseen. Nyt Condesissa on sisäänrakennetut toiminnot tähän.

 

OCAD -kartat: Piirroskohteita ei aina näytetty oikein.

 

 

OCAD -kartat: Kartan mittakaava tulkittiin väärin tietyissä harvinaisissa tilanteissa.

 

 

XML -vienti: Vientitiedostoon saattoi tulla ylimääräisiä merkkejä kun käytettiin ISO-8859 -koodausta.

 

 

PDF -vienti: Vienti ajautui virheeseen kun vietiin ympyrä symboli.

 

 

Rastiympyrä: Ympyrälle määriteltyä viivanpaksuutta ei käytetty.

 

 

OCAD -kartat: Kun näytettiin ruudukko -symboli ilman numerointia, numerot näkyivät silti.

 

 

Mittaa pituus: Kun mittaus lopetettiin, Condes saattoi antaa virheilmoituksen.

 

 

Viestijoukkueet: Joissain ympäristöissä viestijoukkueen poistaminen aiheutti Condesin kaatumisen.

 

 

OCAD -kartan piirroskohteet: Joissain tilanteissa joitain piirroskohteita ei näytetty.Versio 9.0.10, 30.3.2014

Tässä versiossa on sama tiedostomuoto kuin versiossa 9.0.8.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

Tulostusalue / Muuta sivukoon mukaan -valikkovalinta: Lisätty sivukoko 12"x18".

PDF -vienti: Kun viedään PDF -tiedostoon ja kartan koko on suurempi kuin vietävä sivu, tiedoston kokoa on optimoitu.

Oletusfontit: Jotkin oletusfontit oli määritelty "Arial Unicode MS" -tyyppisiksi. Ne on nyt muutettu "Arial" -tyyppisiksi, koska Arial Unicode ei ole tunnettu kaikissa järjestelmissä.

 

Tapahtumavelho: Kun syötät kartan tulostusmittakaavat, arvoa käytetään myös OCAD-, bittikartta-, EPS- ja PDF -vienneissä.

Rastimääritteet: Parannettu fonttien skaalausta, kun tekstejä mahdutetaan rastimääritteiden laatikoihin. Rastikoodien oletuskoko on muutettu 12pt -> 14pt.

 

Viestiradat: Lisätty valinta, jolla tulostetaan tai viedään kartalle radan kaikki hajontavaihtoehdot.

Lähtökolmiot: Kun lähtökolmion viivoille tehdään valkoinen reunus, reunus ei aina ollut oikean kokoinen.

 

Tapahtuman asetukset: Lisätty asetus, onko rastiympyröiden keskipisteessä piste.

Tiedosto / Lähetä sähköpostiliitteenä: Siirretty valikossa.

 

 

Rastivälin nousu: Kun rastivälin asetukset on määritelty "vain tällä radalla" -tyyppisiksi, radan nousu laskettiin väärin.

 

 

Näkymä / Näytä/piilota kartan väritasoja ja Näkymä / Näytä/piilota kartan symboleita: Tämä valintaikkuna ei aina toiminut oikein.

 

 

OCAD -viivasymbolit: Kun OCAD -viivasymboliin on määritelty kulmasymboli, se näytettiin vaikka oli määritelty, että kulmasymboleita ei huomioida.

 

 

Grafiikat, tekstit, peittoalueet ja Condes -logot: Kun muokattiin grafiikkakohteita näkymässä, joka käytti grafiikkakohteita toisesta näkymästä, grafiikkakohteet saattoivat "kadota".

 

 

OCAD -kartan piirroskohteet: Joissain tilanteissa kaikkia piirroskohteita ei näytetty.

 

 

Rastiympyrän piste: Käytettiin väärää viivanpaksuutta (joillain) rasteilla radalla, jonka yhdellä tai useammalla rastilla oli piste rastiympyrässä.

 

 

Rastiympyrä -välilehti Rasti -valintaikkunassa: Kun näkymä on määritelty käyttämään samoja rastien ja viivojen mittoja kuin toinen näkymä, mutta mittakaava on skaalattu tulostusmittakaavan suhteen, rastiympyrä -välilehden rastiympyrä oli väärän kokoinen.Versio 9.0.8, 25.1.2014

Tässä versiossa on uusi tiedostomuoto, jota ei voi käyttää aikaisemmissa versioissa.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

 

Rastiympyrä -valintaikkuna on nyt integroitu Rasti -valintaikkunaan, eli se on omana välilehtenään Rasti -valintaikkunassa.

OCAD -karttatiedostot: Joissain OCAD version 8 karttatiedostoissa on virheellinen tieto tiedostossa, josta Condes päätteli ne ratasuunnittelutiedostoiksi.

 

Muutettu rastiympyrän oletusviivanpaksuudeksi 0,1 mm -> 0.15 mm.

OCAD -vienti: Kun rastimäärite jakaantui sarakkeisiin, rivien lukumäärä kussakin sarakkeessa ei aina ollut oikein rastimääritteiden korkeusrajoitusten mukaan.

 

Näytettävien/piilotettavien karttavärien ja karttasymboleiden valintaikkunat on muutettu sellaisiksi, että niiden kokoa voi muuttaa.

Rastimääritteet: Versio- ja lisenssitiedot eivät aina sijoittuneet oikein rastimääritteiden alle.

 

Tekstikohteet: Lisätty rintanumero vakioteksteihin

Rataeditori: Kun grafiikkakohteen vainta poistettiin, sitä ei aina piirretty uudelleen ratatulostuksen alle.

 

 

Ratakohteita (kielletyt alueet jne.) ei aina pystynyt valitsemaan hiirellä, kun työskenneltiin "kakkosnäkymässä", eli näkymässä, joka käytti toisen näkymän rasteja toisessa mittakaavassa. Vastaavasti Mittaa pituus -työkalu toimi väärin "kakkosnäkymässä".

 

 

Rastimääritteet: Kun pakollisten ylityspaikkojen kohdalla käytettiin vapaata tekstiä, rastimääritteiden sarakkeiden ulkoasu ei aina ollut oikein.

 

 

Kartan peittäminen: Kun tulostusmittakaava oli eri kuin kartan mittakaava, peittoalue skaalattiin väärin.

 

 

Rastinumeroiden valkoista reunusta ei näytetty "Kaikki rastit" -kartalla.

 

 

OCAD -vienti: Kun vietiin rata, jossa on kartanvaihto, koko rata vietiin aina.

 

 

Rastimääritteiden esikatselu: Rastien koodit näytettiin hyvin pienellä fontilla.Versio 9.0.7, 25.11.2013

Tässä versiossa on sama tiedostomuoto kuin versiossa 9.0.6.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

 

 

Versio 9.0.6 kaatui aina käynnistyksessä Windows XP:ssä

 

 

Radat, joissa lenkkejä: Kun radalla oli useita lenkkejä, joissa eri määrä hajontoja, ratahajontaluettelo oli tyhjä tietyissä tilanteissa.Versio 9.0.6, 23.11.2013

Tässä versiossa on uusi tiedostomuoto, jota ei voi käyttää aikaisemmissa versioissa.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

Ratatulostus: Lisätty tuki rasti- TR -radan RR -viivan värin valitsemiselle. Tämä asetus on riippumaton normaalista rataväristä, ja määritellään Näkymä / Ratatulostuksen väri -toiminnossa.

Vie ratatiedot XML -tiedostoon: Lisätty kaksi valintaa kun viedään IOF XML:n version 2 muodossa: 1) Älä vie CourseId -tageja. Tätä käytetään kun tulospalveluohjelma ei tue CourseId -tietoa tai sisältää rajoituksia CourseId -tiedon arvoille. 2) Valitse viedäänkö lenkkejä sisältävät radat erillisinä ratoina tai yhtenä ratana, joka sisältää ratahajonnat.

Tarkkuussuunnistusradat: Rastimääritteet näytetään aina "A-F".

Ratatulostus: Lisätty tuki valkoisille reunuksille myös rastiväliviivoille. Vastaava tuki löytyi jo aiemmin rastiympyröille ja -numeroille. Tämä määritellään Näkymä / Ratatulostuksen väri -toiminnossa.

 

Hiihtosuunnistusradat: Rastiväliviivat eivät näkyneet lainkaan.

Ylityspaikka: Lisätty asetus, näytetäänkö ylityspaikka rastimääritteissä. Oletus on nyt, että ylityspaikkaa ei näytetä rastimääritteissä. Jos haluat näyttää ylityspaikan rastimääritteissä, valitse ylityspaikan määrittelyikkunassa "Näytä rastimääritteissä" -valinta.

 

Peittoalueet ja grafiikkakohteet: Condes kaatuitietyssä tilanteessa, jos peittoalueen asetuksista valittiin "Vain tällä radalla" -valinta.

 

 

Rataeditori: Radan grafiikkakohteita ei näytetty, jos näkymällä ei ollut karttaa.

 

 

Grafiikkakohteet: Kun kulmapistettä vedettiin, kohdetta rajattiin eikä muutettu kokoa. (Rajaus tehdään vetämällä kohteen sivusta)

 

 

Erilliset rastimääritteet: Kun tulostettiin erillisiä rastimääritteitä, jotka eivät mahtuneet yhteen sarakkeeseen ja jakaantuivat näin ollen useampaan sarakkeeseen, ja radalla oli ylityspaikkoja tai viitoituksia ensimmäisessä sarakkeessa, toisen sarakkeen ensimmäiset rastit "korvattiin" ylityspaikan ja viitoituksen kopioilla.

 

 

Rataeditori: Reitinvalinnat eivät näkyneet oikeinVersio 9.0.4, 27.10.2013

Tässä versiossa on sama tiedostomuoto kuin edellisissä versioissa.

Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

 

Kun rata sijoitettiin tulostuksessa kartan tiettyjen väritasojen väliin, rastien numerot pysyvät kaikkien väritasojen yläpuolella. Vastaavasti, rastiympyrän keskipisteessä oleva piste (silloin kun se näytetään) pysyy kaikkien väritasojen yläpuolella. Hiihtosuunnistusratojen kohdalla myös viitoitukset pysyvöt kaikkien väritasojen yläpuolella.

Rataeditori: Kun rata sijoitetaan tulostuksessa kartan tiettyjen väritasojen väliin, kartan himmennys ei toiminut oikein.

 

Kun rastimääritteet oli määritelty niin, että vain tietty määrä rivejä näytettiin, avattaessa Condes 8:lla tehty kilpailutiedosto, näytettävät rivit saattoivat olla erit. Tehty pieniä muutoksia yhteensopivuuden parantamiseksi.

Peittoalueet: Peittoalueiden siirto ei ollut mahdollista.Versio 9.0.3, 14.10.2013

Tässä versiossa on uusi tiedostomuoto.


Edellinen sivu: Lataa
Seuraava sivu: Hinnat ja tilaus


Uudet ominaisuudet

Parannetut ominaisuudet

Korjaukset

 

PDF -vienti: Muutettu päälletulostuksen oletusarvoksi "Blend mode DARKEN".

Rastivälin nousu: Condes kaatui, jos molempien rastien koodi oli kolminumeroinen.

 

Bittikarttavienti: Lisätty "Käytä Windowsin värienhallintaa OCAD -karttojen värien muunnoksessa" -valinta.